Mei 2024
(Untuk Kota Depok GMT +7)
📅ImsakṢubuhTerbitẒuhrAshrMagribIsya
2304:2304:3805:5611:5415:1617:4819:02
 :: Parameter
Untuk Kota Depok 6°24' LS 106°49' BT  map
Arah :295.22 ° ke Mekah
Jarak :7928.581 km ke Mekah
 :: Pilihan Fiqh
Waktu Shubuh: 20.0 deg. Kemiringan Matahari
Waktu Ashr: Perbandingan bayangan 1 (Syafi'i)
Waktu Isya: 18.0 deg. Kemiringan Matahari
Waktu Imsyak: 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh
Waktu Ihtiyat: Ṣubuh:5' Ẓuhr:5' Ashr:5' Magrib:5' Isya:5'